Hyppää sisältöön

Suomalainen lainsäädäntö

Saattohoitoa normitetaan suomalaisessa lainsäädännössä mm. perustuslaissa (731/1999), laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1998), myöhemmin potilaslaissa, laissa terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994), kansanterveyslaissa (66/1972), erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) ja viimeisimmäksi ns. vanhuspalvelulaissa (980/2012).