Skip to Content

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja alalle opiskelevien ammattiliitto. Vuonna 1948 perustetussa liitossa on yli 86 000 jäsentä. Superilaiset työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Superilaisia toimii myös alan yrittäjinä.

SuPer toimii jäsentensä vahvana ja rohkeana edunvalvojana, ammatin ja koulutuksen kehittäjänä (superliitto.fi)sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Liitto osallistuu myös kansainväliseen toimintaan (superliitto.fi)

SuPer on STTK:n (sttk.fi) jäsenliitto, joka neuvottelee työ- ja virkaehtosopimukset jäsentensä puolesta. SuPerin toiminnan perusyksikkö on ammattiosasto (superliitto.fi) joita on kaikkiaan yli 200 eri puolilla Suomea.

SuPer – strategisesti taitava edunvalvoja

Toiminta-ajatus

SuPer on itsenäinen ja uudistuva ammattiliitto, joka vastaa ennakoivasti jäsentensä ja toimintaympäristönsä tarpeisiin. Liitto luo jäsenilleen edellytykset työllistymiseen, oikeudenmukaiseen palkkaukseen, osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja käyttämiseen sekä työhyvinvointia edistäviin työolosuhteisiin.

SuPer osallistuu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kehittämistyöhön. SuPer toimii yhdessä ja yhdensuuntaisesti jäsentensä kanssa. 

Ammattiosastomme 517 toimipaikat

 • Pohjois-Karjalan keskussairaala
 • Paihola, psykiatrian yksikkö
 • Honkalampikeskus, sosiaalipalvelut

SuPer edustaa

 • lähihoitajia, perus- ja apuhoitajia
 • lasten- ja päivähoitajia
 • hoitajia, kodinhoitajia, ohjaajia
 • vastaanottoavustajia
 • lääkintävahtimestareita,sairaankuljettajia        
 • osastosihteereitä
 • koulunkäyntiavustajia, henkilökohtaisia avustajia
 • kehitysvammahoitajia
 • mielenterveyshoitajia
 • välinehuoltajia
 • hammashoitajia
 • kuntohoitajia
 • farmanomeja ja lääketeknikoita
 • asumisavustajia
 • sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, fysioterapeutteja
 • sosionomeja
 • sosiaaliohjaajia

Tervetuloa ammattiosastomme 517:n sivuille (superliitto.fi)

Ammattiosaston puheenjohtaja 2013—2014:

Anne Eronen
Puh. 044 339 5572
anne.eronen(at)pkssk.fi