Hyppää sisältöön

Tarkkailuosasto

Yhteispäivystyksen yhteydessä toimii 15-paikkainen tarkkailuosasto, joka tarjoaa lyhytaikaista (alle 24h) seurantaa ja hoitoa tukipalveluineen eri erikoisalojen potilaille. Jatkuvaa seurantaa vaativille on varattu 3 potilaspaikkaa (paaritarkkailu).

Hoitohenkilökunnan lisäksi potilaiden hoidosta vastaavat eri erikoisalojen päivystävät lääkärit. Potilaiden jatkohoidosta päättäminen tapahtuu aamulla lääkärinkiertojen yhteydessä.