Hyppää sisältöön

Hoitotyössä teho-osastolla

Tehohoitoa ohjaa lääketiede, mutta teho-osaston arjessa hoitotyö on keskeisellä sijalla. Tehohoidossa tarvitaan yhtä lailla hoitotieteellistä kuin lääketieteellistäkin osaamista. Meillä teho-osastolla työskentelee työhönsä sitoutunut ja koulutettu henkilökunta, joka muodostaa tiiviin ja toimivan työryhmän.

Työskentely teho-osastolla on haastavaa ja monipuolista. Vaativassa työssä tarvitaan paljon erityisosaamista hoitotyön alalta. Suurin osa työstä on potilaan peruselintoimintojen seurantaa, tarkkailua, tukemista ja hoitoa sekä näiden toimintojen dokumentointia. Tärkeimpiä ovat hengityksen, verenkierron, neurologian, ravitsemuksen, erittämisen ja kivun seurantaan liittyvät asiat.

Tehohoitotyöhön kuuluu myös lääke-, neste- ja ravitsemushoito sekä potilaan perustarpeiden ja kuntoutumisen tukemiseen liittyvät tehtävät. Osastollamme kehitetään tällä hetkellä erityisesti potilaan kuntouttavan vaiheen hoitoa, jossa korostuvat passiivinen ja aktiivinen liiketerapia sekä hengityselimistön fysioterapia.

Tehohoito on hyvin teknologiapainotteista ja siihen kuuluu monia tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. Teknologia helpottaa työtä, mutta tehon henkilökunnan tulee pystyä tunnistamaan potilaan peruselintoimintoihin ja vointiin liittyviä asioita myös ilman laitteita. Teknologian hallitseminen muun hoitotyön ohella vaatii erityisosaamista.

Potilas otetaan tehohoidossa huomioon kokonaisuutena. Myös potilaan perheen ja läheisten tarpeet pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin. Tämä edesauttaa potilaan ja hänen läheistensä selviytymistä vakavan sairauden aiheuttamasta kriisistä.