Hyppää sisältöön

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet

Hoitotahto

Hoitotahto on henkilön  tahdonilmaisu hänen tulevasta hoidostaan siltä varalta, ettei hän itse pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin tajuttomuuden, vanhuudenheikkouden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Hoitotahdossa potilas voi ilmaista erityistoiveitaan hoitonsa suhteen tai siinä voi kieltäytyä tietyistä hoitotoimenpiteistä. Hoitotahdossa voidaan myös valtuuttaa toinen henkilö tekemään tarvittavat hoitopäätökset hoitotahdon laatijan puolesta.

Hoitotahdolla henkilö varmistaa, että hänen toiveensa otetaan hoidossa huomioon silloin, kun hän ei itse pysty niitä ilmaisemaan. Hoitotahto vähentää omaisten epätietoisuutta ja ahdistusta hoitotyössä ja helpottaa näin lääkäreiden työtä.

Hoitotahto tehdään yleensä kirjallisesti, jolloin siinä on tekijän omakätinen allekirjoitus ja päiväys. Kirjallinen hoitotahto voidaan tallentaa sairauskertomukseen tai se kulkee potilaan mukana. Suullisesti ilmaistu hoitotahto tulee kirjata sairauskertomukseen.

Hoitotahto on voimassa vain silloin, kun potilas ei itse pysty tekemään hoitoaan koskevia ratkaisuja. Hoitotahto on tarkoitettu hoito-ohjeeksi kroonisissa (pitkäaikaisissa) sairauksissa, joissa paranemisen toivo on mennyt Hoitotahtoa ei käytetä muiden sairauksien tai akuuttien tilanteiden kohdalla. Henkilö voi peruuttaa hoitotahtonsa milloin hyvänsä ja/tai muuttaa sen sisältöä. Tämäkin on kirjattava sairauskertomukseen.

Hoitotahdossa ilmaistu kieltäytyminen aktiivisesta hoidosta on lääkäriä ja muuta terveydenhuollon ammattihenkilöä sitova sekä omaisia ohjaava, ellei ole perusteltua syytä epäillä, että potilaan tahto olisi hoitotahdon laatimisen jälkeen muuttunut.

Potilaan oikeuksista

Potilasasiamies antaa tietoa potilaan oikeuksista ja avustaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen tekemisessä.

Sosiaaliasiamies neuvoo ja auttaa tarvittaessa sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Keskusteluapua

Sairaalassa potilailla on mahdollisuus keskustella myös mm. sairaalapastorin kanssa sekä psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa esimerkiksi mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvistä ongelmista. Sairaalan ulkopuolella kriisitilanteissa voi ottaa yhteyttä Kriisikeskukseen.