Hyppää sisältöön

Tietoa psykologipalveluista

Psykologipalvelujen perusta

Psykologit ovat laillistettuja (Valvira) terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden tehtävänä on tuottaa ja hyödyntää psykologista tietoa ja osaamista inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi ja yksilön/ryhmän hyvinvoinnin edistämiseksi.  Psykologien toiminta pohjaa tieteelliseen tutkimukseen ja käytännölliseen kokemukseen perustuvaan monipuoliseen tietoon yksilön kehityksestä, käyttäytymisestä ja mielen psyykkisistä rakenteista. Tämä tekee psykologeista erityisasiantuntijoita mielenterveyden kysymyksissä, seikoissa jotka tukevat (preventiivinen työ) tai uhkaavat yksilöiden ja ryhmien tasapainoista ja tervettä kehitystä ja toimintaa (tutkimus/hoito /kuntoutustyö).

 

Psykologikoulutus

Psykologin koulutus on akateeminen loppututkinto (PsM), joka koostuu tieteellisistä ja ammatillisista opinnoista. Tiedeopinnot koostuvat psykologian eri osatieteiden, kuten kehitys- ja kasvatuspsykologian,  kognitiivisen ja kliinisen psykologian tuntemuksesta ja tieteellisen tutkimuksen menetelmistä. Ammatillisissa taidoissa painottuvat erilaisten psykologian sovellutusten kuten psykologisten testien käyttö ja vuorovaikutus- ja viestintätaitojen hallinta. Peruskoulutuksen jälkeen  psykologit voivat erikoistua jollekin seuraavista erikoispsykologin (PsL) suuntautumisvaihtoehdoista: kehitys- ja kasvatuspsykologia, terveyspsykologia, neuropsykologia, organisaatiopsykologia ja psykoterapia.

 

Kuntayhtymässä voi suorittaa psykologikoulutukseen liittyvän pakollisen harjoittelun. Jos etsit harjoittelupaikkaa, ota yhteyttää suoraan toivomasi erikoisalan psykologiin tai vastaavaan/johtavaan psykologiin. Moni psykologi on hakeutunut ja päässyt valmistumisensa jälkeen vakituiseen työsuhteeseen kuntayhtymäämme.    

 

Mitä palveluja psykologit tarjoavat?

Psykologin toiminta koostuu pääasiassa asiakkaiden ja potilaiden kanssa tehtävistä tutkimuksista ja terapeuttisesta työskentelystä. Avohoidossa psykologin työssä painottuu enemmän terapia, kun taas sairaaloissa tehdään enemmän psykologisia tutkimuksia. Lisäksi psykologit osallistuvat moniammatillisten hoitotiimien työhön, joissa suunnitellaan hoitoa ja kuntoutusta yhdessä muun hoitohenkilökunnan ja asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa. Yhteistyö psykologin ja muun henkilökunnan kanssa jatkuu koko hoitoprosessin ajan. Psykologi voi myös ohjata erilaisia terapeuttisia tai psykoedukatiivisia ryhmiä. Psykologit toimivat myös työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana muulle henkilökunnalle