Hyppää sisältöön

Oppimisympäristö

Oppilaiden oppimisympäristö suunnitellaan siten, että se tukee ja edistää jokaisen oppilaan yksilöllistä kehittymistä. Oppimisympäristöön rakennetaan oppilaille luonnollisia ja hauskoja oppimistilanteita, jotka houkuttavat oppilasta tutkimaan ympäristöään ja mahdollistavat oppimisen. Ympäristöä rakennettaessa huomioidaan erilaiset aisti- ja liikuntavammat sekä muut oppilaiden erityispiirteet. Tärkeänä tekijänä on turvallisuus. Opetustilanteet ovat yksilöllisiä tilanteita aikuisen kanssa kahden kesken tai ryhmässä. Keskeisenä tavoitteena on aitojen vuorovaikutustilanteiden järjestäminen.