Hyppää sisältöön

Toimintaterapia

Neurologisen potilaan toimintaterapia on tavoitteellista ja päämäärätietoista lääkinnällistä kuntoutusta, jossa toiminta toimii kuntoutusvälineenä. Keskeisellä sijalla on potilaslähtöisyys ja potilaan ainutlaatuisuus. Se on toiminnan terapeuttista käyttöä potilaan, potilaan omaisten ja toimintaterapeutin välisessä yhteistyössä.  Toimintaterapiassa käytetään useita eri lähestymistapoja ja standardoituja arviointimenetelmiä.

 

Potilaslähtöisen toimintaterapian pääsisältö koostuu

  • Päivittäisten perustoimintojen arvioinneista ja kuntoutuksesta esim. peseytymisessä, pukeutumisessa ja keittiötoiminnoissa.
  • Kädentoimintojen arvioinnista ja kuntoutuksesta toiminnallisissa tilanteissa esim. halvaantuneella kädellä ohjatusti itsensä pesemisessä ja pöydän pyyhkimisessä. 
  • Neuropsykologisten ongelmien arvioinnista ja kuntoutuksesta toiminnallisissa tilanteissa esim. aamupalan valmistamisessa osaston terapiakeittiössä ja mm. muistitoimintoja harjoittavassa ryhmässä.
  • Kanssakulkemisesta esim. potilaan mahdollisimman kokonaisvaltaisessa tukemisessa, houkuttelussa, motivoimisessa, kannustuksessa.
  • Taideterapiasta esim. savitöiden tekemisessä käsien harjoituksineen. 
  • Pienapuvälineiden arvioinnista ja suosituksista. 
  • Kotikäynneistä tarvittaessa. 
  • Lausunnoista jatkotoimintaterapian suosituksineen. 
  • Moniammatillisesta tiiviistä yhteistyöstä perhe- ja verkostopalavereineen.

Lisätietoa Suomen toimintaterapeuttiliitto ry:n sivuilta (toimintaterapeuttiliitto.fi)

Sijainti

Neurologian toimintaterapeutin vastaanotto sijaitsee sairaalan A-talon 1. kerroksessa osastolla 1B.