Hyppää sisältöön

Uupumus

Saattohoitopotilaalla vireystila laskee yleiskunnon laskiessa ja väsymyksen lisääntyminen kertoo elämän loppuvaiheen lähestymisestä. Ensin potilas ei jaksa tehdä mitä ennen, sitten hän ei jaksa edes istua ja myöhemmin puhuminenkin voidaan kokea rasittavaksi.

Väsymystä voivat aiheuttaa esimerkiksi:

  • Potilaan käyttämä lääkitys. Monet oirehoidossa käytetyt lääkkeet (esimerkiksi kipulääkkeet, pahoinvointilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet jne.) vaikuttavat keskushermostoon ja niillä voi olla väsyttävä vaikutus.
  • Ravitsemuksen heikkeneminen ja energian puute. Sairauden edetessä ihmisen ruokahalu heikkenee, nieleminen saattaa vaikeutua ja ruuan imeytyminen aineenvaihdunnan kautta elimistön rakennusaineiksi huononee. 
  • Tulehdukset, anemia, elimistön kuivuminen ja sairaudesta johtuvat ongelmat (esimerkiksi hypokalsemia ja hyperkalsemia) voivat aiheuttaa väsymystä, joiden hoitaminen voi parantaa potilaan vointia ja näin ollen vähentää väsymyksen tunnetta.
  • Masennus ja ahdistuneisuus.

Uupumus on normaalia

On kuitenkin muistettava, että väsymys kuuluu saattohoitopotilaan oireisiin elämän loppuvaiheessa eikä lääkehoito ole välttämättä tehokasta sen hoitamiseksi.  Väsymyksen kokemus on aina yksilöllistä ja potilasta itseään tulisi kuunnella oireen häiritsevyydestä.

Väsymyksen hoitona on lepo tarvittaessa sekä potilaan omien toiveiden mukainen liikkuminen ja syöminen. Lisäksi on mahdollista kokeilla lääkitystä väsymyksen hoidossa, mikäli potilas kokee oireen häiritseväksi.