Hyppää sisältöön

Kodin ja koulun vastuut

Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan opetuksesta sekä kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Kodin ja koulun yhdessä toimiminen tukee oppilaan kasvua ja kehitystä. Avoin vuorovaikutus helpottaa yhteisiin tavoitteisiin pyrkimistä.

Oppilaiden opetus- ja kasvatustavoitteiden toteutumisen kannalta on tärkeää sopia kodin ja koulun välillä yhteiset toimintamallit, joita sitoudutaan noudattamaan.