Hyppää sisältöön

Varastointi

Toimitukset osastoille ja toimenpideyksiköille

Välinehuoltaja kokoaa ja laskuttaa päivittäiset toimitukset asiakaskohtaisen tilauksen perusteella. Tuotteet toimitetaan yksiköihin asiakkaan kanssa sovitun kuljetusaikataulun mukaan.

Toimitukset leikkausosastolle

Välinehuollon steriilissä varastossa säilytetään kaikki leikkausosaston monikäyttöiset leikkausinstrumentit. Leikkausosastolta lähetetyt tilauslistat tulostuvat välinehuollon steriiliin varastoon. Tilauslistassa on lueteltuna tarvittavat välineet sekä leikkaussalin numero ja järjestysnumero kyseisessä salissa.

Steriilissä varastossa työskentelevä välinehuoltaja valmistelee leikkauskohtaiset instrumenttipöydät tilauslistan mukaisesti. Tilauslista palautuu instrumenttipöydän mukana leikkaussaliin.

Kuljetukset

Välinehuollon ja asiakkaiden välisistä materiaalikuljetuksista vastaa sairaalamme kuljetusyksikkö. Välinehuoltoon huollettavaksi tulevat ja sieltä lähtevät välineet kuljetetaan suljetuissa kuljetuslaatikoissa tai -vaunuissa. Välineiden pakkaamisesta ja purkamisesta vastaa lähettävä yksikkö.